Dýchání DeVilbiss

Pneumokonióza

Pneumokonióza je pľúcne ochorenie, ktoré vzniká dlhodobou inhaláciou vzduchu obsahujúceho anorganick...

Hypoxia a hypoxémia

Hypoxia je stav, keď tkanivá v tele nemajú dostatok kyslíku. Za hypoxémiu sa označuje nízky obsah ky...