Hypoxia a hypoxémia

Hypoxia je stav, keď tkanivá v tele nemajú dostatok kyslíku. Za hypoxémiu sa označuje nízky obsah kyslíku v krvi. Oba stavy spolu súvisia a sú veľmi nebezpečné. Bez dostatočného okysličenia môže dôjsť k poškodeniu mozgu, pečene, a ďalších orgánov v tele. Pokiaľ krv nenesie dostatočne okysličenú krv ku tkanivám a orgánom, dochádza k ich poškodeniu. S nedostatkom kyslíku sa spája aj ďalší pojem anoxia, ktorý označuje stav, keď je v tkanivách úplný nedostatok kyslíku.

Hypoxia často ovplyvňuje celé telo človeka. Niekedy postihne len určitý orgán – tzv. tkanivová hypoxia.

 S hypoxiou sa spájajú nasledujúce  symptómy:

  • modrá či tmavo červená farba pokožky
  • bolesť hlavy
  • zmätenosť
  • rýchle búšenie srdce
  • rýchle dýchanie
  • tunelové videnie
  • modrajúce pery či končatiny
  • závrate až mdloby
  • dusivosť – pocit nedostatočného nádychu

 Príčiny vzniku:

Príčiny hypoxie môžu byť rôzne. Hypoxia vzniká dôsledkom pľúcnych ochorení, zápalu či astmy. Samotná dusivosť a vykašliavanie ešte viac zhoršuje okysličenie z dôvodu, že vykašleme viac vzduchu než vdýchneme. Je to spôsobené zúžením dýchacích ciest, a preto je veľmi ťažké dostať vzduch do pľúc.

Hypoxiu  spôsobuje prevažne rada pľúcnych ochorení ako je CHPO (Chronická pľúcna obštrukcia ), edém pľúc, bronchitída, emfyzém. Hypoxia sa ďalej vyskytuje u človeka, ktorý trpí anémiou (nízky počet červených krviniek) či ľudia so srdcovým ochorením

 Liečba:

Najdôležitejšie je dostať do tela čo najskôr viac kyslíku. K tomu sú určené kyslíkové koncentrátory (oxygenátory), ktoré umožňujú dopraviť vysokú koncentráciou kyslíka do tela pacienta za krátku dobu. Kyslíkový koncentrátor (oxygenátor) môžete využívať doma bez nutnosti hospitalizácie. Môžete si ho zakúpiť či prenajať dlhodobo.

Následne je nutné odhaliť príčinu hypoxie. Liečba astmy, zápalu na pľúcach pomocou antibiotík či steroidov. Dôležitá je aj prevencia, kedy je nutné predchádzať astmatickým záchvatom, včas užívať liečivo a žiť aktívny život.