Podmienky peonájmu - Kyslíkový koncentrátor

Kyslíkový koncentrátor DeVilbiss

Kyslíkový koncentrátor (oxygenátor) DeVilbiss 525 compact si môžete po dohode osobne vyzdvihnúť v sídle spol. ProormedentSK s.r.o.. Podrobne Vás oboznámime s obsluhou prístroja a vyberiete si potrebné príslušenstvo.

Cena prenájmu kyslíkového koncentrátoru (oxygenátoru) DeVilbiss 525 compact na 1 deň je 3,50€. Od 61. dňa prenájmu je cena 3,00€ za 1 deň. Cena prenájmu cestovného kyslíkového koncentrátoru DeVilbis iGo je 7,50 € za 1 deň nájmu.

Po Bratislave je dovoz, inštalácia a inštruktáž zdarma v prípade prenájmu oxygenátoru najmenej na 30 dní. Po dohode dovážame i počas víkendu.

Späť nám prístroj zašlete kuriérskou službou, ktorú Vám po dohode objednáme jeden deň pred ukončením zápožičky. Vy len prístroj, podľa priložených inštrukcií, zabalíte do krabice. Cena prepravy je 8,00€. Pri prenájme dlhšom ako 3 mesiace je dopravné zdarma.