Čo je to pneumokonióza ?

 Čo je to pneumokonióza ?

Pneumokonióza je pľúcne ochorenie, ktoré vzniká dlhodobou inhaláciou vzduchu obsahujúceho anorganické čiastočky. Ochorenie vzniká zmenami v pľúcach vyvolaných imunokompetentnými bunkami reagujúcimi na tieto čiastočky. Tak vzniká poškodenie pľúc, čo je priestor medzi pľúcnymi kapilárami a stenou pľúcnych mechúrikov. Tento priestor je potom vyplnený elastickým spojivom.

Charakter ochorenia závisí na čase vystavenia sa inhalácii takéhoto vzduchu, jeho intenzite, ďalej na tvare a veľkosti vdychovaných častíc. Častice môžeme rozdeliť podľa tvaru na fibrogénne  a nefibrogénne. Medzi fibrogénne patrí tzv. silikóza (vdychovanie častíc oxidu kremičitého) a azbestóza (vdychovanie častí obsahujúcich azbest). Nefibrogénne sú všetky ostatné. Všeobecne platí, že ochorenie spôsobená fibrogénnymi časticami majú horší dopad na zdravie, pretože nereagujú na protizápalovú liečbu. Z toho dôvodu veľmi často dochádza k progresii daného ochorenia a následky sú trvalé.

Ochorenie sa prejavuje zápalovým stavom. Funkcia pľúc je znížená a s progresiou ochorenia ešte viac klesá. Kašeľ a dýchavičnosť je typickým dôsledkom ochorenia. Vzniká tak respiračná insuficiencia čiže dychová nedostatočnosť. Ide o neschopnosť pľúcneho systému zabezpečiť dostatočnú výmenu plynov.

Medzi terapie v tomto prípade patrí hlavne:

  • Ak sa vyskytujú v prašnom prostredí, je nutné používať ochranné pomôcky.
  • Minimalizácia výskytu v takomto prostredí.
  • Dychová rehabilitácia - inhalácia liečiva.
  • Transplantácia pľúc
  • Dlhodobá domáca oxygenoterapia (DDOT) pomocou kyslíkového koncentrátora – oxygenátora.

.      

Prečítajte si tiež:

  1. Oxygenoterapia - odhaľte tajomstvo terapia kyslíkom
  2. Čo je to myopatia?
  3. Čo je to alergia a ako sa lieči?