Náš Fyzioterapeut

Fyzioterapeut Pavel Székely, Dis

pôsobí ako fyzioterapeut v rehabilitačnom stredisku Dopravného podniku hl. mesta Prahy už 27 rokov. ...