Ako na astmu a lepšie dýchanie

Ako na astmu a lepšie dýchanie

Predstavte si kvitnúce lúky, nádych, výdych ... A zrazu prichádza sťažený dych. Kašeľ. Sipot. Alergie. Zle sa dýcha. Vitajte v koži astmatika ...

Astma ako civilizačná choroba

Astma trápila ľudí už v starovekom Egypte, kde ju liečili pitím vonnej zmesi, z gréčtiny preto pochádza jej označenie ἅσθμα ( Asthma ) a znamená krátkodychosť. Zastaraný názov je záduch. Patrí k najväčším civilizačným chorobám a trpí ním čoraz viac detí (až 10%), väčšina astmatikov sú aj alergici. Astma je chronické ochorenie dýchacích ciest s kŕčmi prieduškového svalstva a dočasným znížením prietoku vzduchu prieduškami. Astmatik má sťažený dych a symptómy, ako zrýchlený, mäkký dych, kašeľ zvieranie na hrudníku, dýchavičnosť alebo piskot.

Rozoznávame dva druhy astmy:

 • astma priedušková (astma bronchiale) - chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest
 • astma srdečná (astma cardiale) - dýchavičnosť vychádzajúca z poruchy ľavej srdcovej komory, kedy sa v pľúcach hromadí krv

Pojem astma sa však v súčasnosti chápe, ako označenie pre astmu prieduškovú .

Čo astma spôsobuje

Astma je vyvolávaná celým radom faktorov, ktoré majú vplyv na závažnosť choroby i odpoveď organizmu na liečbu. Faktory sú pôvodom environmentálneho, vývojového či genetického.

Medzi environmentálne faktory patria:

 • znečistenie vzduchu,
 • alergény (prach roztoče, šváby, zvieracie kože a srsť a plesne)
 • chemické látky prítomné v životnom prostredí,
 • fajčenie počas tehotenstva a po pôrode,
 • znečistenie ovzdušia spôsobené dopravou,
 • prchavé organické zlúčeniny v byte alebo dome,
 • ftaláty obsiahnutie v PVC,
 • chlorácie v plaveckých bazénoch,
 • vírusové infekcie dýchacieho ústrojenstva

Súvislosť s astmou bolo do roku 2005 preukázaná u 25 génov, v roku 2006 ich bolo už vyše 100 a ich počet stále rastie. Často sa jedná o gény súvisiace s imunitným systémom alebo moduláciou zápalu.

Sezónne záležitosť

V jarnom období, kedy je zvýšený výskyt peľov, môže prepukať astma sezónne. Pôvodca alergie sa vie zistiť. Alergiu na pele značí podráždený nos a senná nádcha. Alergiu na jedlo sprevádza opuch pier, hnačky a žalúdočná nevoľnosť.

Diagnóza a klasifikácia

Astma je ako ochorenie dobre rozpoznateľné, jeho diagnóza však nie je nijako jednotne stanovená. Vychádza sa obvykle zo vzorca symptómov, reakciou na liečbu v priebehu času a spirometriou (vyšetrenie zisťujúce funkciu pacientových pľúc).

Rovnako tak aj klasifikácia astmy nie je možná len z jedného hľadiska. Astma je klinicky klasifikovaná podľa frekvencie symptómov, objemu vzduchu za sekundu usilovného výdychu a vrcholu prietokovej rýchlosti na:

 • občasnú,
 • slabo pretrvávajúcu,
 • stredne ťažkú, pretrvávajúcu,
 • ťažko pretrvávajúcú.

A aby toho nebolo málo, môžeme deliť astmu na atopickú (alergickú) alebo neatopickú (nealergickú), podľa toho, či sú symptómy vyvolané alergénmi.

Záchvat astmy

Medzi klasické príznaky astmatického záchvatu patrí dýchavičnosť, piskot a zvieranie na hrudníku. U niektorých jedincov sa prejavuje hlavne kašľom. Počas záchvatu sa objavujú ďalšie symptómy, ako modrasté nechty a koža (z nedostatku kyslíka), nadúvanie hrudníka, paradoxný pulz (slabší počas nádychu a silnejší pri výdychu) a zapojenie pomocných dýchacích svalov.

Záchvat môže vyvolať znečistené ovzdušie, pele, plesne, včelí a osí jed, zvieracie chlpy, úzkosť, emočné napätie, ľadový vzduch alebo aj veľká telesná námaha a ďalšie. Astmatický záchvat môže zapríčiniť aj smrť, k jeho zastaveniu sa odporúča:

 • povoliť tesný odev
 • použiť sprej na astmu (inhalátor)
 • poloha polosed (u napr. sed na zemi s natiahnutými nohami a chrbtom opretým o stenu)
 • sledovanie stavu a pri vážnom alebo nezlepšujúcom sa záchvate zavolať lekársku pomoc

Liečba astmy znamená zlepšenie symptómov

Liek na astmu ako taký neexistuje, ale s pomocou špecifického plánu sledovania a liečby symptómov je možné dosiahnuť zlepšenie. Najväčší účinok v liečbe možno dosiahnuť identifikáciou faktorov, ktoré astmu spúšťajú (napríklad cigaretový dym) a vylúčenie ich prítomnosti blízko pacienta. Ak sa vyhýbať nedá, prichádza na rad podávanie liekov. Farmaceutiká sú volené aj na základe závažnosti a frekvencie symptómov. Prípravky na astmu môžu byť krátkodobo a dlhodobo pôsobiace.

Oxygenoterapia 

Liečba pomocou inhalácie kyslíka, kedy je potrebné dopraviť do tela dostatok kyslíka, sa nazýva oxygenoterapia. V čase vírusových ochorení, ako je aj  nekonečne diskutovaný Covid-19 pomáha táto terapia čistiť pľúca. Predlžuje dobu prežitia a zlepšuje kvalitu života pacientov. Oxygenátory (kyslíkové koncentrátory) vyrábajú kyslík z okolitého vzduchu a môžete ich využiť pri domácej oxygenoterapii. Kyslík sa aplikuje na základe odporúčania od lekára. Na cesty autom alebo prechádzky možno dokonca využiť aj prenosný oxygenátor.

Kyslíkové koncentrátory si môžete zapožičať a využívať neobmedzene ich účinky v pohodlí domova. Pre domáce prostredie odporúčame Kyslíkový koncentrátor - DeVilbiss Compact 525,z ktorého sa kyslík aplikuje pomocou masky či kyslíkových okuliarov až po dobu 16 hodín denne. Pri stálej aplikácii je nutné mať pauzy v dĺžke 2 hodiny. Tento koncentrátor je mobilný (na kolieskach), a tak si ho umiestnite tam, kam potrebujete. Nezabudnite, že kyslík je potrebné aplikovať na odporúčanie lekára.

Ak trpíte astmou a zhoršeným dýchaním celý rok alebo sezónne, horšie sa vám dýcha, alebo len chcete uľahčiť svojim pľúcam v boji proti vírusovým ochoreniam, oxygenoterapia je skvelým tipom.
 

Prečítajte si tiež:

 1. Čo je to pneumokonióza?
 2. Čo je to myopatia?
 3. Čo je to alergia a ako sa lieči?