Koncepce THERA

Nemecká spoločnosť Medica medizintechni GmbH ponúka produkty a softwarové riešenia pre všetky fázy rehabilitácie. Najnovšie vedecké poznatky prenášajú do „osvedčených postupov“.

Chôdza – Najefektívnejšia terapia chôdze

Intenzívny tréning chôdze na hranici maximálneho výkonu, vo všetkých fázach rehabilitácie. Najefektívnejšia forma terapie, vďaka ktorej nájdu pacienti krok za krokom cestu do samostatného každodenného života.

Prístroj THERA-Trainer lyra.

Stoj a rovnováha

Efektívny tréning posturálneho svalstva

Skorá vertikalizácia a dynamický, bezpečný tréning rovnováhy. Pri maximálnej slobode a minimálnom riziku. Tým sa vytvárajú predpoklady pre samostatnosť, aktívne zapojenie a vyššia kvalita života. Prístroje THERA-Trainer balo a THERA-Trainer coro.

Cielený tréning

Podporuje terapeutov a pacientov pri dosiahnutí ich cieľov. Cielia na podstatné aspekty terapie.

Vo všetkých fázach rehabilitácie

Vhodné pre všetkých pacientov. V každej fáze rehabilitácie bezpečný, všestranný a motivujúci tréning.

Hospodárna terapie

Vďaka optimálnemu využitiu času je možné s dostupnými zdrojmi zaistiť viac rehabilitácie a znížiť náklady.

Jazda na bycikli

Cielená podpora aktivity a mobility

Zvýšenie výkonnosti prostredníctvom intenzívneho opakovaného pohybového cvičenia. Pravidelný tréning sily, výdrže a pohyblivosti vytvára základ pre funkčnú rekonvalescenciu a zlepšenie motorických zručností.

Prístroj THERA-Trainer tigo