Posturálna Kontrola

Prístroje pro STOJ A ROVNOVÁHU

AKÝ VÝZNAM MÁ POSTURÁLNA KONTROLA?

Posturálna kontrola je základným kameňom všetkých aktivít každodenného života. Je centrálnym prvkom v rehabilitácii.

„Posturalna kontrola má kľúčový význam pre každodennú aktívnu činnosť a je tak neoddeliteľnou súčasťou ľudskej samostatnosti a mobility. Úspešná posturalna kontrola je ovplyvňovaná rôznymi faktormi, ako sú napríklad individuálne predpoklady (motorika, senzorika, ), okolné prostredie (napr. vlastnosti terénu) a vykonávané činnosti (napr. anticipačné, reaktívne, dvojitá úloha, atď.). V modernej, individuálnej a diferencovanej terapii by mali byť zohľadnené všetky tieto faktory.“

Martin Huber, Fyzioterapeut, MSc

Účinné, presvedčivé, unikátne!

Statická posturalna kontrola – vyvažovanie ťažiska tela nad podpernou plochou

Anticipačná posturalna kontrola – presúvanie ťažiska zo stredu tela do všetkých smerov

Reaktívna posturalna kontrola – cvičenie schopností reagovať na nepredvídané rušivé javy

Dvojitá úloha – stoj pod vplyvom gravitácie za súčasného prevedenia motorických a kognitívnych úloh.

Svalová síla – posilování v kombinaci s cvičením posturální kontroly jako významný aspekt prevence pádu

Uľahčenie terapeutickej práce

Prístroje THERA-Trainer uľahčujú fyzioterapeutovi jeho každodennú prácu a umožňujú mu tak, aby sa mohol sústrediť na dôležité aspekty liečby.

Vhodný pre všetkých pacientov

Prístroje THERA-Trainer sú určené pre všetky skupiny pacientov a umožňujú im v každej fáze rehabilitácie bezpečné cvičení v stoji bez dodatečnej podpory.

Rýchla vertikalizácia

THERA-Trainer verto

Mobilizácia z lôžka alebo z invalidného vozíka za menej než tri minúty priamo do stoja!

Dynamické a bezpečné cvičení

THERA-Trainer balo

Bezpečné cvičení rovnováhy aj pre pacientov s úplne obmedzenou schopnosťou stoja!

Maximálna voľnosť – minimálne riziko

THERA-Trainer coro

Bezpečné cvičení rovnováhy, bez strachu z pádu pri maximálne voľnosti pohybu.

Motivácie a dokumentácie

Jednotlivé cvičenia je možné nastaviť tak, aby boli zamerané na určitú úlohu, ktorá berie v úvahu výkonnosť pacienta. Cvičení je vykonávané s vysokým počtom opakovaní. Biofeedback pomáha zaisťovať intenzitu cvičení.

S istotou tou správnou terapiou

Prístroje THERA-Trainer umožňujú jedinečné cvičenia stoja a rovnováhy s priamou kontrolou cvikov a ich vyhodnotením.

INTUITIVNE MOTIVUJÚCE VŠESTRANNÉ

Software THERA-soft® SB basic pro Stoj & rovnováhu

Software THERA-soft umožňuje pomocou cvičení, ktoré sú zamerané na určitú úlohu. Tieto cvičenia sú v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.

Vďaka softwaru je možné ukladanie, dokumentovanie a vyhodnocovanie všetkých údajov cvičení.