Pulzný oxymeter: použitie, meranie a fungovanie

Pulzný oxymeter: použitie, meranie a fungovanie

Pulzná oxymetria je neinvazívna a bezbolestná monitorovacia metóda, ktorá meria úroveň saturácie kyslíkom alebo hladinu kyslíka v krvi. Dokáže rýchlo zistiť aj malé zmeny v tom, ako efektívne sa kyslík dostáva do končatín, ktoré sú najviac vzdialené od srdca, vrátane nôh a rúk.

Pulzný oxymeter je malé zariadenie podobné klipu, ktoré sa pripevňuje na malú časť tela, napríklad na prsty alebo ušný lalôčik. Najčastejšie sa nasadzuje na prst a často sa používa v zariadeniach poskytujúcich kritickú starostlivosť, ako sú pohotovostné služby alebo nemocnice. 

Cieľom pulznej oxymetrie je skontrolovať, ako dobre vaše srdce pumpuje kyslík do tela. Môže sa používať na monitorovanie zdravotného stavu osôb s akýmkoľvek typom ochorenia, ktoré môže ovplyvniť hladinu kyslíka v krvi, najmä keď sú v nemocnici. 

Medzi tieto ochorenia patria:

 • chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP),
 • astma,
 • zápal pľúc,
 • rakovina pľúc,
 • anémia,
 • srdcový infarkt alebo srdcové zlyhanie,
 • vrodené srdcové chyby.

Existuje mnoho rôznych bežných prípadov použitia pulznej oxymetrie vrátane:

 • Hodnotenie účinnosti novej liečby pľúc,
 • vyhodnotenie, či niekto potrebuje pomoc pri dýchaní,
 • vyhodnotenie užitočnosti ventilátora,
 • monitorovanie hladiny kyslíka počas alebo po chirurgických zákrokoch, ktoré si vyžadujú sedáciu,
 • zistenie účinnosti doplnkovej kyslíkovej liečby, najmä ak ide o novú liečbu,
 • posúdenie schopnosti tolerovať zvýšenú fyzickú aktivitu,
 • posúdenie, či sa počas spánku na chvíľu zastaví dýchanie - ako v prípade spánkového apnoe - počas spánkovej štúdie.

Ako funguje pulzný oxymeter?

Meranie sa vykonáva tak, že sa zariadenie priloží na prsty alebo ušný lalôčik. Pulzný oxymeter na prste je malý ako štipec na prádlo a používa infračervené a červené svetlo na presvietenie tkaniva. Senzor potom sníma prechod lúča cez tkanivo nasiaknuté krvou a zobrazuje nasýtenie hemoglobínu kyslíkom. 

Je to bezbolestný proces. Pulzný oxymeter dokáže zobraziť údaje o saturácii kyslíkom spolu so srdcovou frekvenciou.

Postup krok za krokom

Pulzná oxymetria sa môže používať v nemocničnom aj ambulantnom prostredí. V niektorých prípadoch vám lekár môže odporučiť, ktorý pulzný oxymeter sa oplatí vybrať na domáce použitie.

Proces pulznej oxymetrie je nasledovný:

 • Najčastejšie sa na prst alebo ušný lalôčik umiestni zariadenie podobné klipu. Môžete cítiť malý tlak, ale nie je to bolestivé. V niektorých prípadoch vám môže byť na prst alebo čelo prilepená malá sonda. Ak máte nalakované nechty, môžete byť požiadaní o odstránenie farby.
 • Sondu nechajte zapnutú tak dlho, ako je potrebné na monitorovanie pulzu a saturácie kyslíkom. Pri meraní schopnosti fyzickej aktivity sa meranie uskutoční počas rozsahu cvičenia a počas obdobia zotavenia. Počas operácie sa sonda vopred pripojí a odstráni, keď už budete pri vedomí a nebudete pod dohľadom. Niekedy sa používa len na jedno rýchle kontrolné meranie.
 • Po skončení testu sa svorka alebo sonda odstráni.

Merania pulzným oxymetrom

Pulzná oxymetria je zvyčajne pomerne presný test. Platí to najmä pri používaní vysokokvalitného vybavenia vo väčšine lekárskych ordinácií alebo nemocničných zariadení. Výsledky sa zvyčajne pohybujú v rozmedzí 2 % v oboch smeroch. 

Napríklad, ak ste namerali 82 %, vaša skutočná úroveň saturácie kyslíkom môže byť 80 až 84 %. Je však potrebné zohľadniť kvalitu krivky a individuálne hodnotenie. Presnosť môžu ovplyvniť faktory ako pohyb, teplota alebo dokonca lak na nechty.

Zvyčajne by malo byť okysličenej viac ako 89 % krvi. Ide o úroveň nasýtenia kyslíkom, ktorá je potrebná na udržanie zdravých buniek, a teda aj vášho tela. Hoci sa nepredpokladá, že by dočasné nasýtenie kyslíkom pod touto úrovňou spôsobilo poškodenie, opakované alebo dlhodobé prípady zníženej úrovne nasýtenia kyslíkom môžu byť škodlivé pre vaše zdravie.

Hladina nasýtenia kyslíkom 95 % sa u väčšiny zdravých osôb považuje za normálnu. Hodnota 92 % znamená potenciálnu hypoxiu alebo nedostatočný prenos kyslíka do tkanív v tele.

Čo robiť po meraní?

Po skončení testu sú údaje okamžite k dispozícii. To pomôže určiť, či je potrebné ďalšie testovanie alebo liečba. Ak napríklad vyhodnocujete, ako úspešná je vaša doplnková liečba kyslíkom, nameraná hodnota, ktorá je stále nízka, môže naznačovať potrebu väčšieho množstva kyslíka.

Váš lekár vám povie, aké sú ďalšie kroky. Ak používate domáci pulzný oxymeter, ten vám oznámi, ako často si máte merať hodnoty a čo robiť, ak sú pod alebo nad určitou úrovňou.

Záver

Pulzná oxymetria je rýchly, neinvazívny a úplne bezbolestný test. Je bez akýchkoľvek rizík, okrem možného podráždenia pokožky lepidlom, ktoré sa používa pri niektorých typoch sond.

Získajte svoj vlastný oxymeter ešte dnes na našej webovej stránke proormedent.

Prečítajte si tiež:

 1. Čo je to pneumokonióza?
 2. Čo je to myopatia?
 3. Čo je to alergia a ako sa lieči?